The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Thầy Nguyễn Mạnh Hà

Đưa lên bởi: anhph | 21/06/2013 | 6480 lượt xem

1. Họ và tên: Thầy Nguyễn Mạnh Hà

2. Ngày tháng năm sinh: 19/05/1977

3. Địa chỉ liên lạc: Số nhà 10 ngách 100/74 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội

4. Email liên hệ: manhha_ams@yahoo.com

5. Trang web cá nhân (facebook, twitter, …):

6. Số điện thoại liên lạc: 0904562459

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: Địa lí

8. Thời gian học tập, giảng dạy và công tác tại trường 

- Từ năm 1999 – 5/2003, giảng dạy tại trường THPT Quang Trung – Đống Đa – Hà Nội

- Từ 9/ 2003 đến nay giảng dạy tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

- Chủ nhiệm 3 khóa học sinh

   + Lớp Pháp 2 niên khóa 2004 – 2007

   + Lớp Pháp 2 niên khóa 2008 – 2010

   + Lớp Pháp 2 niên khóa 2010 - 2013

Lớp Hóa 2 niên khóa 05-08


Thầy Nguyễn Mạnh Hà cùng học sinh lớp Pháp 2 niên khóa 04-07

Thầy Nguyễn Mạnh Hà bên tập thể học sinh Pháp 2 khóa 10-13