The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy

Đưa lên bởi: hn-ams | 16/08/2013 | 5702 lượt xem

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy

2. Ngày tháng năm sinh: 15.04.1982

3. Địa chỉ liên lạc: P904, NC2, La Khê – Hà Đông

4. Email liên hệ: qingcui1982@gmail.com

5. Trang web cá nhân (facebook, twitter, …):

6. Số điện thoại liên lạc: 0948610666

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: Tiếng Trung

8. Thời gian giảng dạy và công tác tại trường.

Từ 8/2005 đến nay, Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy giảng dạy tiếng Trung cho học sinh khối Chuyên Trung.

 

II. Các khóa và lớp học sinh thầy cô đã giảng dạy:

TT

Niên khóa

Lớp

Thông tin về lớp giảng dạy

(Tên hs lớp trưởng (liên lạc), ảnh lớp,..)

 1

2005-2008

CE

 

 2

2008-2011

CE

 

 3

2011- nay

CE