The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2021 - 2022

Post by: webams | 15/01 | 8736 reads
  • Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường 2021 - 2022 được tổ chức vào sáng thứ bảy 18/12/2021 tại Hội trường 100
  • Kết quả chung cuộc, hai đội thi đạt giải Nhất và được chọn tham gia vòng thi cấp thành phố (HASEF)