The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Trường THPT chuyên Hà nội - Amsterdam thông báo học sinh tạm dừng tới trường kể từ ngày 04/5/2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Post by: webams | 03/05/2021 | 2625 reads

Ngày 03/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Thông báo số 1142/SGDĐT-CTTT cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có Thông báo mới của Thành phố.

Như vậy, học sinh các lớp sẽ tạm dừng tới trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có Thông báo mới của Thành phố.

Nhà trường kính thông báo tới toàn thể các Thầy Cô giáo, các Cha Mẹ học sinh và các học sinh. Đề nghị Cha Mẹ học sinh và gia đình quản lí con an toàn trong thời gian trên.

Trong thời gian từ ngày 05/5/2021, học sinh toàn trường sẽ học online theo TKB cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Trân trọng.