Đăng bởi: webams | 20/03/2021 | 1,145 Lượt xem
Nhằm cung cấp thông tin hướng nghiệp cho học sinh trước khi quyết định lựa chọn Trường Đại học - Vào 14h ngày 25 tháng 3...
Đăng bởi: webams | 11/03/2021 | 1,618 Lượt xem
Đề án tuyển sinh của Học viện Ngoại giao trong năm 2021 bao gồm 4 phương thức xét tuyển. Mỗi phương thức xét tuyển đều...
Đăng bởi: webams | 01/03/2021 | 1,377 Lượt xem
Năm học 2021-2022, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) tuyển sinh đại học theo 2 h...
Đăng bởi: webams | 29/01/2021 | 2,835 Lượt xem
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội như...
Đăng bởi: webams | 29/01/2021 | 2,101 Lượt xem
Đăng bởi: webams | 27/01/2021 | 1,153 Lượt xem
Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển tài năng; X...
Đăng bởi: webams | 27/01/2021 | 960 Lượt xem
Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ gồm ba hợp phần: Tư duy định lượng, tư duy định t...