Đăng bởi: webams | 13/01/2021 | 1,609 Lượt xem
Những trận tranh biện “nảy lửa” đã rèn cho Linh cách tư duy, tiếp cận vấn đề bằng góc nhìn đa chiều,...
Đăng bởi: webams | 10/01/2021 | 1,566 Lượt xem
Giành được học bổng hơn 6,6 tỷ đồng trong 4 năm đến Mỹ, nhưng Ngọc Anh nói em từng khá lo khi hồ sơ không có...
Đăng bởi: webams | 16/12/2020 | 4,019 Lượt xem
Ở Pháp, hệ thống Trường Lớn (Grande École) là những trường danh giá với chất lượng đào tạo cực kì cao, bằng...
Đăng bởi: webams | 24/11/2020 | 1,608 Lượt xem
Hai năm sau khi đạt điểm tuyệt đối 36/36 ACT, Vũ Anh Thái, 18 tuổi, ở Hà Nội, giành học bổng 40.000 AUD (khoảng 700 triệu đồng)...
Đăng bởi: webams | 21/06/2020 | 4,910 Lượt xem
Đăng bởi: webams | 20/06/2020 | 1,328 Lượt xem
Việc giành học bổng toàn phần luôn được coi là giấc mơ vàng của nhiều bạn trẻ. Bởi họ đã phải lọt qua h...
Đăng bởi: webams | 27/05/2020 | 4,262 Lượt xem