Đăng bởi: hn-ams | 28/10/2013 | 2,066
Từ năm học 2014 - 2015, toàn bộ học sinh của thành phố HCM vào lớp 10 phải trải qua thi tuyển với 3 môn: Ngữ văn, To...