The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đại hội chi Đoàn các lớp

Post by: webams | 24/09/2018 | 968 reads

Vào 2 tiết đầu thứ 2 (ngày 24/9/2018), các lớp đã tổ chức Đại Hội Chi Đoàn để bầu ra Ban Chỉ Huy mới của nhiệm kì tiếp theo. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu ra được Ban Chỉ Huy mới bao gồm nhiều gương mặt tiêu biểu có thể dẫn dắt các Chi Đoàn tổ chức các hoạt động một cách thành công.

Mở đầu là nghi lễ Chào cờ của các Đoàn viên trong chi Đoàn, tiếp đến là phần Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và bầu Đoàn chủ tịch và Thư kí. Thông qua thể lệ chương trình và quy chế làm việc, Đại Hội đã đề xuất chỉ tiêu phấn đấu trong năm tới để Chi Đoàn cùng nhau cố gắng đạt được thành tích đã đề ra.

Tiếp theo, Ban Chỉ Huy cũ tuyên bố hết nhiệm kì và bầu ra Ban Bầu Cử. Sau khoảng thời gian xem xét kĩ lưỡng, Đại Hội đã bầu ra được Ban Chỉ Huy mới xuất sắc và là những gương mặt sáng giá phù hợp với công việc, có khả năng dẫn dắt Chi Đoàn ngày một tiến bộ trong nhiệm kì tới. Sau phần công bố kết quả là phần Ban Chỉ Huy mới ra mắt Đại Hội và phát biểu ý kiến.

Cũng trong đại hội, các thầy cô giáo chủ nhiệm đã có nhiều nhận xét góp ý cho đại hội để sau đại hội này, các đoàn viên chi Đoàn sẽ hoạt động thực sự có hiệu quả.

 

Một số hình ảnh của Đại hội

Đại Hội Chi Đoàn diễn ra tại các lớp đã kết thúc thành công. Hy vọng các Ban chỉ huy mới sẽ dẫn dắt các Chi Đoàn gặt hái được những thành tích đáng kể trong nhiệm kì tới!

                     Phóng viên: Nguyễn Diệp Anh – Sử 1720

                     Ảnh: Ngô Vũ Hoài Thanh –  Pháp2 1720