Đăng bởi: Anhnh | 27/03/2012 | 2,630 Lượt xem
Đăng bởi: Anhnh | 25/03/2012 | 2,395 Lượt xem
Các nội dung hoạt động của ban kỷ yếu chương trình Made in 12 khóa 09-12 , trường PTTHC Hà Nội - Amsterdam
Đăng bởi: Nguyễn Ngọc Trâm | 22/03/2012 | 2,084 Lượt xem
Đăng bởi: cherylblossom | 07/03/2012 | 1,824 Lượt xem
Đăng bởi: admin | 03/03/2012 | 1,738 Lượt xem
Đăng bởi: admin | 03/03/2012 | 2,416 Lượt xem
Để việc biên soạn cuốn kỷ yếu khóa 09-12 được thuận lợi và hiệu quả, Ban Kỷ Yếu phát động viết bài và sưu...
Đăng bởi: Nguyễn Siêu | 26/02/2012 | 4,932 Lượt xem
Chính là một trang facebook của các Amsers 09-12 đang gây sốt trong suốt thời gian vừa qua đấy!
Đăng bởi: cherylblossom | 20/02/2012 | 2,166 Lượt xem
Made In 12 - một trong những sự kiện có quy mô nhất được tổ chức bởi học sinh khối 12 trường THPT Hà Nội - Amsterdam dưới sự cố...