Đăng bởi: Nguyễn Ngọc Trâm | 22/03/2012 | 3,228 Lượt xem
Đăng bởi: cherylblossom | 07/03/2012 | 3,008 Lượt xem
Đăng bởi: admin | 03/03/2012 | 2,926 Lượt xem
Đăng bởi: admin | 03/03/2012 | 3,600 Lượt xem
Để việc biên soạn cuốn kỷ yếu khóa 09-12 được thuận lợi và hiệu quả, Ban Kỷ Yếu phát động viết bài và sưu...
Đăng bởi: Nguyễn Siêu | 26/02/2012 | 6,487 Lượt xem
Chính là một trang facebook của các Amsers 09-12 đang gây sốt trong suốt thời gian vừa qua đấy!
Đăng bởi: cherylblossom | 20/02/2012 | 3,371 Lượt xem
Made In 12 - một trong những sự kiện có quy mô nhất được tổ chức bởi học sinh khối 12 trường THPT Hà Nội - Amsterdam dưới sự cố...
Đăng bởi: admin | 20/02/2012 | 3,421 Lượt xem
Còn có cả sự tham dự của các bạn đến từ trường Hàn Quốc, Chuyên Ngữ... và ca sĩ Mỹ Linh.
Đăng bởi: admin | 20/02/2012 | 3,495 Lượt xem