Đăng bởi: webams | 09/05/2018 | 807
Vòng thi tài năng của cuộc thi Đại sứ Hà Nội Amsterdam - Ams Ambassador 2018 đã diễn ra vào ngày 9/5/2018...