Đăng bởi: webams | 11/11/2015 | 3,190
Sáng ngày 9/11/2015 triển lãm ảnh “Hà Nội – Amsterdam: Chặng đường 30 năm và khát vọng tương...