Đăng bởi: longcv | 01/09/2012 | 3,626
Kỳ thi Toán học Quốc tế 2012, tổ chức tại Đài Bắc từ ngày 23/7/2012 - 28/7/2012 (TaIMC 2012), dành cho học sinh cấp...
Đăng bởi: Anhnh | 20/08/2012 | 7,003
Là một trong ba học sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam tham gia cuộc thi toán Quốc tế TaIMC tổ chức tại Đài Loan từ ng...