Đăng bởi: hongnt | 13/03/2015 | 3,544
Cổng hiện tại của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (HNA) tồn tại dưới dạng một nhà Bảo vệ và hệ thống r...