Đăng bởi: webams | 09/01/2021 | 48
Những sản phẩm công nghệ mới như robot, máy in 3D, kính thực tế ảo VR do chính học sinh THPT chuyên Hà Nội -...
Đăng bởi: webams | 10/01/2020 | 12
Triển lãm Khoa học và Công nghệ Techfair 2021 đã được tổ chức bởi câu lạc bộ GreenAms 6520 Robotics Team. Sự kiện đ...