Đăng bởi: webams | 26/07/2019 | 1,009
Pandorams là một chương trình trại hè thường niên dành cho các bạn teen 8+ được tổ chức bới nhóm...
Đăng bởi: webams | 18/08/2018 | 954
Chỉ với 80 học sinh tham gia những ngày đầu thành lập năm 2015, nay tăng lên hơn 200 bạn, Trại hè Pandorams phần nà...
Đăng bởi: webams | 11/08/2015 | 3,936
Thu hút sự tham gia của hơn 80 trại viên lớp 9, mùa đầu tiên của dự án trại hè Pandorams đã diễn ra th...