The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN CỰU GIÁO CHỨC: Thầy giáo Phan Dương Thủy

Post by: longcv | 24/08/2013 | 3393 reads

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: Phan Dương Thủy

2. Ngày tháng năm sinh:10/04/1934

3. Địa chỉ liên lạc: Phòng 207 nhà I khu 7,2ha, Phố Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, HN

4. Email liên hệ:

5. Trang web cá nhân (facebook, twitter, …)......................................................................

6. Số điện thoại liên lạc: 0987720344

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn:Vật Lý

8. Thời gian giảng dạy và công tác tại trường (từ năm đến năm, chức vụ, danh hiệu mà các thày, cô đã từng đạt được (nếu có)) : 1985 đến 1993