The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Vận động sáng tác văn học, nghệ thuật chủ đề ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không''

Post by: webams | 15/10/2022 | 162 reads

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 - 18/12/2022), Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. 

Theo báo Hà Nội mới