The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Cô Nguyễn Thanh Nhã

Đưa lên bởi: hn-ams | 16/08/2013 | 3864 lượt xem

1. Họ và tên: Cô Nguyễn Thanh Nhã

2. Ngày tháng năm sinh: 27/9/1970

3. Địa chỉ liên lạc: P1212, CT2B, Khu đô thị Mỹ Đình II

4. Email liên hệ: thanhnha0970@yahoo.com

5. Trang web cá nhân (facebook, twitter, …):

6. Số điện thoại liên lạc: 0902122727

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: TIẾNG ANH