The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo kiểm tra dữ liệu dự xét tuyển vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 2019

Post by: admin | 29/05/2019 | 15268 reads

Trân trọng kính mời các Cha/Mẹ học sinh và học sinh kiểm tra dữ liệu dự xét tuyển theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào đường link để kiểm tra dữ liệu tại đây

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nhấn nút “Tra cứu”.

Trong trường hợp không kiểm tra được dữ liệu dự tuyển theo hướng dẫn, Cha/Mẹ học sinh và học sinh có thể xem thông tin tại bảng tin của Nhà trường.

Nếu thông tin chưa đúng, Cha/Mẹ học sinh và học sinh tải đơn xin đính chính thông tin tại đây. Đơn xin đính chính thông tin nộp tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong ngày 30/5/2019 theo hướng dẫn trong phương án tuyển sinh đã công bố.