The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo khẩn "Về việc tạm hoãn các chuyến tham quan ngoài Hà Nội trong các ngày 10 & 11 tháng 11 năm 2013"

Đưa lên bởi: hongnt | 09/11/2013 | 3435 lượt xem

Do diễn biến bất thường của thời tiết; Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Ban Giám Hiệu đề nghị các Giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo tới toàn thể Cha, Mẹ học sinh, học sinh của trường về việc tạm hoãn các chuyến tham quan, học ngoại khóa ngoài trường trong các ngày 10&11 tháng 11 năm 2013.

Kính mời thầy cô giáo và các em học sinh xem chi tiết tại đây.