The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Made in 12-15: Ngày hội thầy trò

Post by: webams | 23/04 | 39395 reads
 • Lớp 12 chuyên Sử cổ vũ các bạn và thầy cô của mình
 • Cô Phan Hồng Anh (giáo viên Toán) bên các học sinh
 • Cô và thầy tham gia nhiệt tình các trò chơi
 • Cô Ái Tâm (giáo viên Sinh) chơi trò chuyền bóng với học sinh của mình
 • Trò chơi "cõng nhau" rèn luyện sức khỏe và sự khéo léo
 • Cõng bạn về đích
 • Trò chơi "đi vịt" chuyển chai nước
 • Cô và trò lớp 12 Anh 1
 • Trò chơi đi cầu người chuyển bóng
 • Trò chơi đi cầu người chuyển bóng
 • Lớp 12 chuyên Địa