The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Chuyến giao lưu, sinh hoạt chi bộ của tổ Văn - Xã hội tại Hải Dương

Post by: webams | 24/08 | 38246 reads
  • Chi bộ Văn - Xã hội đến thăm Văn Miếu Mao Điền - Nơi tôn vinh đạo học xứ Đông
  • Thầy Nguyễn Vũ Thanh Liêm - Bí thư chi bộ Văn, Xã hội bên Khánh đá Văn Miếu Mao Điền
  • Cô giáo dạy Sử tìm hiểu về đền Sượt - Hải Dương
  • Các thầy cô giáo tìm hiểu lịch sử giếng cổ - Đền Sượt - Thành phố Hải Dương
  • Các thầy cô giáo đến thăm đền thờ Khúc Thừa Dụ - huyện Ninh Giang- Hải Dương
  • Thầy Nguyễn Vũ Thanh Liêm - Bí thư chi bộ trao đổi về lịch sử dòng họ Khúc
  • Chi bộ Văn - Xã hội tại thành phố Hải Dương
  • Kết thúc chuyến đi, chi bộ Văn - Xã hội đã đến dâng hương tại đền thờ Chu Văn An