Đăng bởi: webams | 20/03/2018 | 926 Lượt xem
Trong không khí chuẩn bị cho kì thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) lần thứ 15 năm 2018 sẽ diễn vào ng...
Đăng bởi: webams | 20/03/2018 | 1,428 Lượt xem
Căn cứ vào công văn số 6841/BGDĐT-GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới thư viện v...
Đăng bởi: webams | 20/03/2018 | 516 Lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Tr...
Đăng bởi: webams | 20/03/2018 | 635 Lượt xem
Vào ngày 19/03/2018, ngay khi nhận quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên từ bí thư đoàn trường, đại diện...
Đăng bởi: webams | 20/03/2018 | 475 Lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...
Đăng bởi: webams | 19/03/2018 | 371 Lượt xem
Vào sáng ngày 19/03/2018, trong buổi lễ Chào cờ, Ban Giám Hiệu trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã...
Đăng bởi: webams | 19/03/2018 | 337 Lượt xem
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của...
Đăng bởi: webams | 19/03/2018 | 288 Lượt xem
Trong tuần vừa qua, từ 10/3 đến 17/3, các thành viên của đội GreenAms Robotics Team 6520 đã tham gia cuộc thi khu vực...