The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam học tập nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XVI

Post by: webams | 31/03/2016 | 3164 reads

Chiều ngày 30/3/2016, Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội cho các đồng chí Đảng viên của nhà trường.

Dự Hội nghị có đồng chí đồng chí Đào Xuân Dũng - Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đồng chí Lê Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; và các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.


Các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ nhà trường tham dự hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đào Xuân Dũng - Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành uỷ giới thiệu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI với những nội dung cơ bản sau: đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm 2015 - 2020, trong đó nhấn mạnh 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020. Đồng chí đã quán triệt các nội dung về định hướng trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm 2015 - 2020, trên các lĩnh vực: về phát triển kinh tế; Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; Xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống của nông dân; Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh…


Đồng chí Đào Xuân Dũng - Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành uỷ

Việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn cơ quan, chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua việc học tập, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ chủ động vận dụng quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào quá trình công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và ngành giáo dục.

Ban biên tập web