The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc học sinh quay trở lại học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 (Từ ngày thứ 3, 02/3/2021)

Đưa lên bởi: webams | 27/02/2021 | 369 lượt xem

Thực hiện Công văn số 571/SGDĐT-CTTT ngày 27/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã ra Thông báo về việc học sinh quay trở lại học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 (Từ ngày thứ 3, 02/3/2021)

Tags: Covid-19