The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Năm học 2020-2021, hai trường tuyển sinh lớp 10 chương trình song bằng

Đưa lên bởi: webams | 20/04/2020 | 8652 lượt xem

(HNMO) - Theo Quyết định số 1612-QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 17-4-2020 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-level).