The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng

Đưa lên bởi: webams | 19/11 | 31779 lượt xem
 • Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
 • Tiết mục văn nghệ mở đầu hội thi của Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn
 • Thầy giáo Trần Văn Năng - đại diện BCH Công đoàn phát biểu
 • Nhà giáo Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng Ủy - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu
 • Cặp đôi MC: Cô giáo Phạm Vũ Bích Hằng và Thầy giáo Nguyễn Văn Bắc
 • Cặp đôi MC: Cô giáo Phạm Vũ Bích Hằng và Thầy giáo Nguyễn Văn Bắc
 • Cặp đôi MC: Cô giáo Phạm Vũ Bích Hằng và Thầy giáo Nguyễn Văn Bắc
 • Cô giáo Đặng Huyền Trang - đại diện tổ Ngoại ngữ trình diễn áo dài
 • Cô giáo Đặng Huyền Trang - đại diện tổ Ngoại ngữ trình diễn áo dài
 • Cô giáo Nguyễn Thị Mai - đại diện tổ Sinh Thể trình diễn áo dài
 • Cô giáo Nguyễn Thị Mai - đại diện tổ Sinh Thể trình diễn áo dài
 • Cô giáo Nguyễn Thị Mai - đại diện tổ Sinh Thể trình diễn áo dài
 • Cô giáo Hoàng Thị Yến - đại diện tổ Hóa học trình diễn áo dài
 • Cô giáo Hoàng Thị Yến - đại diện tổ Hóa học trình diễn áo dài
 • Cô giáo Hoàng Thị Yến - đại diện tổ Hóa học trình diễn áo dài
 • Cô giáo Nguyễn Thị Nhật - đại diện tổ Xã hội trình diễn áo dài
 • Cô giáo Nguyễn Thị Nhật - đại diện tổ Xã hội trình diễn áo dài
 • Cô giáo Nguyễn Thị Nhật - đại diện tổ Xã hội trình diễn áo dài
 • Cô giáo Lê Thái Hoa - đại diện tổ Văn trình diễn áo dài
 • Cô giáo Lê Thái Hoa - đại diện tổ Văn trình diễn áo dài
 • Cô giáo Lê Thái Hoa - đại diện tổ Văn trình diễn áo dài
 • Cô giáo Lê Thái Hoa - đại diện tổ Văn trình diễn áo dài
 • Cô giáo Lê Thái Hoa - đại diện tổ Văn trình diễn áo dài
 • Cô giáo Phan Hồng Anh - đại diện tổ Toán Tin trình diễn áo dài
 • Cô giáo Phan Hồng Anh - đại diện tổ Toán Tin trình diễn áo dài
 • Cô giáo Phan Hồng Anh - đại diện tổ Toán Tin trình diễn áo dài
 • Cô giáo Phạm Thị Phương - đại diện tổ Vật lý Công nghệ trình diễn áo dài
 • Cô giáo Phạm Thị Phương - đại diện tổ Vật lý Công nghệ trình diễn áo dài
 • Tiết mục múa hiện đại của cô giáo Đăng Huyền Trang (tổ Ngoại ngữ)
 • Tiết mục hát của cô giáo Nguyễn Thị Mai (tổ Sinh - Thể)
 • Tiết mục hát của cô giáo Nguyễn Thị Mai (tổ Sinh - Thể)
 • Tiết mục múa hiện đại của cô giáo Hoàng Thị Yến (tổ Hóa)
 • Tiết mục múa hiện đại của cô giáo Hoàng Thị Yến (tổ Hóa)
 • Tiết mục múa hiện đại của cô giáo Hoàng Thị Yến (tổ Hóa)
 • Tiết mục múa hiện đại của cô giáo Hoàng Thị Yến (tổ Hóa)
 • Tiết mục múa hiện đại của cô giáo Hoàng Thị Yến (tổ Hóa)
 • Tiết mục múa hiện đại của cô giáo Hoàng Thị Yến (tổ Hóa)
 • Cô giáo Phạm Vũ Bích Hằng - MC xinh đẹp của chương trình
 • Tiết mục cắm hoa và viết thư pháp của cô giáo Nguyễn Thị Nhật (tổ Xã hội)
 • Tiết mục cắm hoa và viết thư pháp của cô giáo Nguyễn Thị Nhật (tổ Xã hội)
 • Tiết mục cắm hoa và viết thư pháp của cô giáo Nguyễn Thị Nhật (tổ Xã hội)
 • Tiết mục cắm hoa và viết thư pháp của cô giáo Nguyễn Thị Nhật (tổ Xã hội)
 • Tiết mục cắm hoa và viết thư pháp của cô giáo Nguyễn Thị Nhật (tổ Xã hội)
 • Tiết mục hát của cô giáo Lê Thái Hoa (tổ Văn)
 • Tiết mục hát của cô giáo Lê Thái Hoa (tổ Văn)
 • Tiết mục hát của cô giáo Lê Thái Hoa (tổ Văn)
 • Tiết mục hát của cô giáo Lê Thái Hoa (tổ Văn)
 • Tiết mục hát của cô giáo Lê Thái Hoa (tổ Văn)
 • Tiết mục hát của cô giáo Lê Thái Hoa (tổ Văn)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục múa của cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin)
 • Tiết mục hát của cô giáo Phạm Thị Phương (tổ Vật Lý - Công Nghệ)
 • Tiết mục hát của cô giáo Phạm Thị Phương (tổ Vật Lý - Công Nghệ)
 • Thầy giáo Đinh Trần Phương xuất hiện trong phần múa minh họa cho tiết mục của cô Phạm Thị Phương
 • Tiết mục hát của cô giáo Phạm Thị Phương (tổ Vật Lý - Công Nghệ)
 • Tiết mục múa hát công phu của nhóm khoa học dành tặng Hội thi
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Đặng Huyền Trang
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Nguyễn Thị Mai
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Hoàng Thị Yến
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Nguyễn Thị Nhật
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Lê Thái Hoa
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Phan Hồng Anh
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Phan Hồng Anh
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Phan Hồng Anh
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Phạm Thị Phương
 • Trình diễn trang phục tự chọn của cô giáo Phạm Thị Phương
 • Cặp đôi MC ăn ý của Hội thi
 • Các cô giáo trong phần thi ứng xử
 • Cô giáo Hoàng Thị Yến trong phần thi ứng xử
 • Cô giáo Nguyễn Thị Nhật trả lời ứng xử
 • Cô giáo Lê Thái Hoa trong phần thi ứng xử
 • Cô giáo Phạm Thị Phương trả lời ứng xử
 • Cô giáo Phan Hồng Anh trong phần thi ứng xử
 • Thầy giáo Triệu Lê Quang - Chủ tịch BCH Công đoàn trường lên tặng hoa cho các thí sinh
 • Thầy giáo Triệu Lê Quang - Chủ tịch BCH Công đoàn trường lên tặng hoa cho các thí sinh
 • Cô giáo Đỗ Tú Oanh - Tổ trưởng tổ Văn tặng hoa đại diện tổ Văn trong Hội thi
 • Nhà giáo Nguyễn Đình Vinh, phó Hiệu trưởng trao giải cho cô giáo Đặng Huyền Trang
 • Nhà giáo Dương Tú Anh - Phó Hiệu trưởng trao giải cho cô giáo Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thị Nhật
 • Top 3 của Hội thi (từ trái qua phải): cô giáo Lê Thái Hoa - cô giáo Phan Hồng Anh - cô giáo Phạm Thị Phương
 • Nhà giáo Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao vương miện cho cô giáo Phan Hồng Anh đạt giải Nhất
 • Cô giáo Lê Thái Hoa (tổ Văn) đạt Giải Nhì của Hội thi
 • Cô giáo Phan Hồng Anh (tổ Toán - Tin) đạt Giải Nhất hội thi
 • Cô giáo Phạm Thị Phương (tổ Vật lý - Công nghệ) đạt giải Nhì của hội thi
 • Cô giáo Nguyễn Thị Nhật nhận giải Ba của hội thi
 • Cô giáo Đặng Huyền Trang (tổ Ngoại Ngữ) đạt giải Thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất
 • Cô giáo Nguyễn Thị Mai đạt giải Thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất
 • Cô giáo Ninh Hạnh Quyên - Chủ tịch Công đoàn trường (2012 - 2015) chụp ảnh cùng cô giáo Lê Thái Hoa và cô giáo Phan Hồng Anh
 • Nhà giáo Dương Tú Anh, Nhà giáo Nguyễn Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao hoa và quà cho các cô giáo được giải
 • Các thầy cô giáo trong Ban Giám Hiệu và tổ Toán - Tin chụp ảnh cùng cô giáo Phan Hồng Anh
 • Các cô giáo trong tổ Văn chụp ảnh cùng cô giáo Lê Thái Hoa
 • Top 3 của Hội thi
 • Top 3 của Hội thi