The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên

Post by: webams | 31/07/2020 | 8712 reads

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

>> Công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau: