The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Học sinh khối Song Bằng Tú Tài 18-21 tham quan nhà máy VinFast 7-6-2019

Post by: webams | 07/06 | 9109 reads
  • Các Thầy Cô, Cha Mẹ học sinh và tập thể học sinh khối Song Bằng Tú Tài tham quan Nhà điều hành của Nhà máy VinFast
  • các em học sinh được nghe giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Vinfast
  • Các em tập trung quan sát Giảng viên hướng dẫn thí nghiệm ứng dụng Thủy lực trong máy móc
  • Các học sinh hào hứng chụp ảnh check in với VinFast - LUX V8 - niềm tự hào của VinFast