The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “HỌC SINH 3 TỐT” CỦA ĐOÀN TRƯỜNG THPT HÀ NỘI - AMSTERDAM

Post by: webams | 20/09/2023 | 1425 reads

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, Đoàn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” cho học sinh toàn trường.

1. Tiêu chuẩn cụ thể

1.1. Tiêu chuẩn: Đạo đức tốt

- Xếp loại hạnh kiểm trong năm học 2022 - 2023 đạt loại Tốt (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số: 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 và Thông tư số: 58/2011/TT-BGĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết quả đánh giá chất lượng Đoàn viên trong năm học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Không vi phạm đạo đức, pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước.

- Ưu tiên các Đoàn viên từng Tham gia và đạt giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) một trong các cuộc thi: nâng cao nhận thức của học sinh về kiến thức pháp luật; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

- Tham gia Tình nguyện viên Hoa phượng đỏ Tiếp sức mùa thi 2023

1.2. Tiêu chuẩn: Học tập tốt

- Xếp loại học lực trong năm học đạt loại Giỏi (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số: 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 và Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong đó điểm trung bình các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đạt từ 8,0 trở lên.

- Tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ hoặc tổ/đội/nhóm học thuật cấp trường.

- Ưu tiên các Đoàn viên đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Là thành viên đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi từ cấp Thành phố trở lên.

+ Tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thành phố, cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

1.3. Tiêu chuẩn: Thể lực tốt

- Được đánh giá là đạt yêu cầu về Thể lực theo Quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đạt yêu cầu đối với môn Thể dục theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số: 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 và Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các học sinh đạt danh hiệu Thanh niên khoẻ cấp trường

- Ưu tiên các Đoàn viên đạt giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) tại một trong các giải thể thao phong trào từ cấp trường trở lên.

* Tất cả các thành tích xét trao Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao Danh hiệu.

2. Công tác xét chọn, tuyên dương và hỗ trợ “Học sinh 3 tốt”

- Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường trên cơ sở hướng dẫn của Đoàn cấp trên và tình hình thực tiễn của học sinh và đơn vị. 

- Các Bí thư chi đoàn triển khai rà soát, hướng dẫn các học sinh hoàn thành báo cáo và minh chứng thành tích nộp cho BCH Đoàn trường trong tháng 9/2023 (mẫu báo cáo).

­- Ban Thường vụ Đoàn trường thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Bí thư đoàn trường làm Chủ tịch Hội đồng.

- Hội đồng xét chọn cấp trường xét chọn Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường và giới thiệu các học sinh đủ tiêu chuẩn “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố, cấp Trung ương lên quận đoàn xem xét, công nhận.

- Thời gian tổ chức tuyên dương “Học sinh 3 tốt” cấp trường vào dịp Sơ kết HKI.