The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2017 - 2018

Post by: webams | 05/12/2017 | 9622 reads

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động và hướng dẫn triển khai tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2017-2018 dành cho Giáo viên và Học sinh THPT đến các đơn vị trường THPT như sau:
Chi tiết xem file đính kèm: