The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

A -  Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2020

STT

Họ và Tên

Chức danh

 

1

Phan Hồng Anh

Bí thư Đoàn trường

Giáo viên

2

Nguyễn Văn Định

Phó Bí thư Đoàn trường

Giáo viên

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Đoàn trường

11 L1

4

Lương Ngọc Diệp

Ủy viên

11 L1

5

Phùng Lê Huy

Ủy viên

11L2

6

Nguyễn Phan Thuỳ Dương

Ủy viên

11V

7

Nguyễn Linh Đan

Ủy viên

11A2

8

Lê Khánh Phương Uyên

Ủy viên

11Tr

8

Lương Thị Xuân Mai

Ủy viên

11A2

10

Nguyễn Phương Ly

Ủy viên

11S

11

Nguyễn Trần Bảo Khánh

Ủy viên

11A2

12

Vũ Trọng Đức

Ủy viên

11T1

13

Phan Yến Nhi

Ủy viên

11Tr


B -  Phụ trách Đội nhiệm kỳ 2019 - 2020

STT

Họ và Tên

Chức danh

 

1

Cao Văn Dũng

Tổng phụ trách Đội

Giáo viên

2

Lê Hồng Hạnh

Phó tổng phụ trách Đội

Giáo viên

Ban chỉ huy Liên đội

STT

Họ tên

Lớp

Chức danh

1

Phạm Ngọc Gia Phong

9A

Liên Đội Trưởng

2

Nguyễn Mai Hồng Anh

9D

Liên Đội phó

3

Nguyên Hoàng Đàm Thuyên

9A

Ủy viên

4

Phạm Vũ Quý

8C

Ủy viên

5

Nguyễn Xuân Mai

7Man

Ủy viên