-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối THCS và khối THPT.

-GV dạy tiếng Pháp Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy Phúc phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0973171962. 

Email        : phuclyams@yahoo.com

Đọc nhiều nhất

Đăng bởi: Anhnh | 05/01 | 36,462 lượt xem
Đăng bởi: admin | 10/07 | 29,367 lượt xem
Đăng bởi: admin | 26/06 | 26,570 lượt xem
Đăng bởi: admin | 09/07 | 23,252 lượt xem
Đăng bởi: admin | 17/06 | 21,424 lượt xem