The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Trường THPT chuyên Hà nội - Amsterdam thông báo học sinh tạm dừng tới trường đến hết 28/2 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đưa lên bởi: webams | 15/02/2021 | 377 lượt xem

Ngày 15-2-2021, UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh tạm dừng tới trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 17/02/2021 đến hết 28/02/2021.

Công văn số 460/UBND-KGVX ngày 15/2/2021 của UBND thành phố Hà Nội

Như vậy, học sinh các lớp sẽ tạm dừng tới trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

Nhà trường kính thông báo tới toàn thể các Thầy Cô giáo, các Cha Mẹ học sinh và các học sinh. Đề nghị Cha Mẹ học sinh và gia đình quản lí con an toàn trong thời gian trên.

Trong thời gian từ 17/02-28/02/2021, học sinh toàn trường sẽ học online theo TKB cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Trân trọng.

Tags: Covid-19