The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

I. Thông tin Ban Giám Hiệu:

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM

1. Cô Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

2. Thầy Bùi Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng phụ trách Chuyên môn

3. Thầy Hồ Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng phụ trách Cơ sở vật chất và Khối THCS

4. Thầy Nguyễn Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Giáo vụ và Nội chính

5. Cô Dương Tú Anh - Hiệu phó phụ trách Công tác chủ nhiệm và Đức dục. 


II. Thông tin giáo viên năm học 2016 - 2017

STT

Họ và tên

Ký hiệu

Tổ

1

Phan Hồng Anh

T1

Toán

2

Nguyễn Thị Vân Anh

T2

Toán

3

Nguyễn Thanh Bình

T3

Toán

4

Phùng Thị Kim Dung

T4

5

Hà Thị Mai Dung

T5

Toán

6

Quách Văn Giang

T6

Toán

7

Nghiêm Thị Hồng Hạnh

T7

Toán

8

Võ Thị Hằng

T8

Toán

9

Thái Thị Thanh Hoa

T9

Toán

10

Nguyễn Xuân Hùng

T10

Toán

11

Bùi Văn Mạnh

T11

Toán

12

Lê Thị Ánh Nguyệt

T12

Toán

13

Nguyễn Công Tất

T13

Toán

14

Đào Phương Thảo

T14

Toán

15

Nguyễn Đắc Thắng

T15

Toán

16

Mai Xuân Thắng

T16

Toán

17

Nguyễn Tiến Trung

T17

Toán

18

Cao Thị Vân Oanh

T18

Toán

19

Đoàn Thị Lê Oanh

T19

20

Hồ Quốc Việt

HP 1

Toán

21

Hạ Vũ Anh

T20

Toán

22

Phạm Việt Dũng

T21

23

Đỗ Lệnh Đạt

T22

24

Ngô Thế Hải

T23

25

Nguyễn Hồng Hạnh

T24

26

Nguyễn Thị Lệ Hằng

T25

27

Nguyễn Công Hùng

T27

28

Trần Ninh Hoa

T28

29

Đoàn Thị Lan Hương

T29

30

Trần Văn Khải

T30

31

Ngân Văn Kỳ

T31

32

Phan Thị Yến Lan

T32

33

Vũ Thị Kim Ngần

T33

34

Trương Nam Phương

T34

Toán

35

Nguyễn Tiến Tân

T35

36

Cấn Thị Thu Thảo

T36

37

Nguyễn Trung Tuân

T37

38

Nguyễn Duy Tiến

T38

39

Hoàng Thị Xuân

T39

40

Định Thị Yến

T40

41

Chu Phương Chi

Tin 1

42

Lê Thị Thúy

Tin 2

Tin

43

Trần  Anh Tuấn

Tin 3

Tin

44

Bùi Tiến Dũng

Tin 4

45

Lê Thị Thu Hà

Tin 5

46

Trịnh Quang Hải

Tin 6

47

Nguyễn Tuấn Kiệt

Tin 7

48

Nguyễn Hoàng Long

Tin 8

49

Võ Văn Sửu

Tin 9

50

Vũ Văn Thoả

Tin 10

51

Nguyễn Thành Trung

Tin 11

52

Hoàng Thị Vân

Tin 12

 

 

 

 

53

Đặng Nguyệt Anh

V1

Văn

54

Dương Tú Anh

HP2

Văn

55

Bùi Thị Kim Ánh

V3

Văn

56

Nguyễn Thị Thanh Bình

V4

Văn

57

Khương Thị Thu Cúc

V5

Văn

58

Nguyễn Lê Dung

V6

Văn

59

Lê Thái Hoa

V7

Văn

60

Lê Thị Thanh Huyền

V8

Văn

61

Đỗ Thị Thu Hương

V9

Văn

62

Lê Thị Hương

V10

Văn

63

Nguyễn Vũ Thanh Liêm

V11

Văn

64

Trần Thị Luyến

V12

Văn

65

Vũ Hồng Nhung

V13

Văn

66

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

V14

Văn

67

Đỗ Tú Oanh

V15

Văn

68

Đặng Ngọc Phương

V16

Văn

69

Bùi Thị Hoài Thanh

V17

Văn

70

Nguyễn Thị Phương Thanh

V18

Văn

71

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

V19

Văn

72

Trần Thị Xuyến

V20

Văn

73

Cao Hải Yến

V21

Văn

74

Phạm Hải Anh

V22

75

 Trần Vân Anh

V23

76

Phạm Khánh Dung

V24

77

Nguyễn Thị Hải

V25

78

Nguyễn Thị Mỹ Hương

V26

79

Phạm Hà My

V27

80

Nguyễn Hạnh Lê

V28

81

Mang Bích Phương

V29

82

Nguyễn Thị Thủy

V30

83

Hà Thanh Thủy

V31

84

Đỗ Văn Thái

V32

85

Tường Lan Chi

V33

 

 

 

 

86

Nguyễn Văn Bắc

N1

N.ngữ

87

Bùi Ánh Dương

N2

N.ngữ

88

Bùi Hoàng Đàn

N3

N.ngữ

89

Trần Thu Giang

N4

N.ngữ

90

Bùi Mỹ Hạnh

N5

N.ngữ

91

Trịnh Minh Hằng

N6

N.ngữ

92

Trịnh Lê Hoa

N7

N.ngữ

93

Phạm Thị Bích Hồng

N8

N.ngữ

94

Đặng Diễm Hương

N9

N.ngữ

95

Lê Thị Lan Hương

N10

N.ngữ

96

Bùi Thanh Hương

N11

N.ngữ

97

Nguyễn Hương Lan

N12

98

Trần Thị Phương Lan

N13

N.ngữ

99

Vũ Tố Lan

N14

N.ngữ

100

Trần Hồng Linh

N15

N.ngữ

101

Đinh Thị Hoàng Ngân

N16

N.ngữ

102

Đặng Thị Kim Ngân

N17

N.ngữ

103

Nguyễn Thanh Nhã

N18

N.ngữ

104

 Bùi Ngọc Quyên

N19

N.ngữ

105

Nguyễn Thị Thanh Thúy

N20

N.ngữ

106

Lê Thu Thủy

N21

N.ngữ

107

Đặng Huyền Trang

N22

N.ngữ

108

Nguyễn Thị Phương Trà

N23

N.ngữ

109

Mai Thành Sơn

N24

N.ngữ

110

Đỗ Hồng Vân

N25

N.ngữ

111

Nguyễn Thị Việt

N26

N.ngữ

112

Lê Thị Oanh

HT

N.ngữ

113

Chu Kim Đức

N27

114

Lê Thu Hiền

N28

115

Nguyễn Thị Hoàng My

N29

116

Tạ Thu Trang

N30

117

Lê Thành Trung

N31

118

Hoàng Diệu Tú

N32

119

Nguyễn Lan Phương

N33

120

Trịnh Lan Anh

N34

 

Nguyễn Thu Hương

N35

 

 

 

 

121

Nguyễn Kim Dung

S1

Sử

122

Khuất Duy Dũng

S2

Sử

123

Trịnh Thị Huyền

S3

Sử

124

Nguyễn Thu Hương

S4

Sử

125

Đỗ Thị Thu Quyên

S5

Sử

126

Nguyễn Thị Nhật

S6

Sử

127

Hà Thị Thúy

S7

128

Nguyễn Đức Nghĩa

S8

129

Lê Thị Trà

S9

130

Trần Anh Phương

S10

 

 

 

 

131

Nguyễn Mạnh Hà

Đ1

Địa

132

Nguyễn Thị Thu Hà

Đ2

Địa

133

Vũ Quốc Lịch

Đ3

Địa

134

Bùi Thị Nhiệm

Đ4

Địa

135

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Đ5

Địa

136

Tạ Quỳnh Trang

Đ6

Địa

137

Mai Thị Thủy

Đ7

Địa

138

Ngô Thanh Hương

Đ8

139

Trần Thị Hoa

Đ9

140

Đinh Lê Thiên Nga

Đ10

141

Trần  Thị Ngân

Đ11

142

Nguyễn Thị Thu Ngân

Đ12

Địa

 

 

 

 

143

Trần Văn Năng

G1

GDCD

144

Ninh Hạnh Quyên

G2

GDCD

145

Đỗ Kiều Tâm

G3

GDCD

146

Trần Thị Thu Thảo

G4

GDCD

147

Chu Thị Hiên

G5

148

Nguyễn Thanh Phương

G6

 

 

 

 

149

Trần Thị An

L1

150

Lê Mạnh Cường

L2

151

Lương Thị Thùy Dương

L3

152

Phạm Vũ Bích Hằng

L4

153

Nguyễn Thùy Linh

L5

154

Nguyễn Thị Kim Oanh

L6

155

Phạm Thị Phương

L7

156

Đinh Trần Phương

L8

157

Nguyễn Xuân Quang

L9

158

Triệu Lê Quang

L10

159

Hàn Thu Thủy

L11

160

Nguyễn Đình Vinh

L12

161

Nguyễn Thị Thơm

L13

162

Nguyễn Bảo Yến

L14

163

Bùi Văn Phúc

HP 2

164

Phạm Hồng Bích

L15

165

Nguyễn Thị Cúc

L16

166

Đỗ Lệnh Điện

L17

167

Trần Quỳnh Hương

L18

168

Nguyễn Ngọc Hùng

L19

169

Trần Thị Xuân Phương

L20

170

Đặng Minh Tuấn

L21

171

 Đặng Thị Thu Hà

 Cn1

 KTCN

172

Nguyễn Văn Quảng

Cn2

KTCN

 

 

 

 

173

Nguyễn Thị Vân Anh

H1

Hóa

174

Đinh Thị Băng

H2

Hóa

175

Nguyễn Bích Hà

H3

Hóa

176

Lê Thị Ngọc Hà

H4

Hóa

177

Đào Nguyễn Thu Hà

H5

Hóa

178

Nguyễn Hồng Hải

H6

Hóa

179

Nguyễn Thị Hồng

H7

Hóa

180

Ng. Thị Thúy Hường

H8

Hóa

181

Nguyễn Thị Thu

H9

Hóa

182

Hoàng Thị Yến

H10

Hóa

183

Nguyễn Thế Anh

H11

184

Nguyễn Thị Thu Hà

H12

185

Phạm Thanh  Mai

H13

186

Lữ Ánh Ngọc

H14

187

Nguyễn Anh Tuấn

H15

188

Cao Thị Tơ

H16

 

 

 

 

189

Nguyễn Quang Anh

Sh1

Sinh

190

Bùi Thu Hà

Sh2

Sinh

191

Trần Thị Thu Hương

Sh3

Sinh

192

Nguyễn Thị Mai

Sh4

Sinh

193

Huỳnh Thị Ái Tâm

Sh5

Sinh

194

Trương Thị Thu Thủy

Sh6

Sinh

195

Mai Thị Thủy

Sh7

Sinh

196

Mai Thị Tình

Sh8

Sinh

197

Lê Thị Dung

Sh9

198

Nguyễn.T Kim Dương

Sh10

199

Vũ Thị Hiên

Sh11

200

Nguyễn Thanh Huyền

Sh12

201

Nguyễn Thị Hưởng

Sh13

202

Nguyễn Thị Kim Ngân

Sh14

 

Phạm Thị Phương Nam

Sh15

203

Đỗ Thị Vĩnh Hằng

Cn3

CN

204

Lê Khả Chiến

Td1

T. dục

205

Trần Thị Xuân Hương

Td2

206

Nguyễn Duy Tuyến

Td3

T. dục

207

Bùi Huỳnh Thân

Td4

208

Nguyễn Minh Thủy

Td5

T. dục

209

Lê Việt Anh

Td6

210

Trần Hữu Hiển

Td7

211

Trần Mạnh Hùng

Td8

T. dục

212

Nguyễn Thị Linh

Td9

213

Nguyễn Anh Tú

Td10

214

Đào Văn Tân

Td11

215

Nguyễn Xuân Tân

Td12

216

Nguyễn Văn Mạnh

QP1

QP

217

Nguyễn Văn Định

QP2

QP

218

Nguyễn Thị Thúy

QP3

QP

 

Nhạc - Họa

 

 

219

Nguyễn Kim Hạnh

Họa 1

220

Nguyễn Mỹ Hà

Họa 2

221

Nguyễn Minh Yến

Họa 3

222

Lê Hồng Hạnh

Nh1

223

Trương Thị Nghĩa

Nh2

224

Lê Anh Thư

Nh3

 

Pháp song ngữ

 

 

225

Đinh Trần Phương

LP1

226

Phạm Trung Dũng

LP2

227

Lê Thị Minh Nguyệt

TP1

STT

Họ và tên

Ký hiệu

Tổ

1

Phan Hồng Anh

T1

Toán

2

Nguyễn Thị Vân Anh

T2

Toán

3

Nguyễn Thanh Bình

T3

Toán

4

Phùng Thị Kim Dung

T4

5

Hà Thị Mai Dung

T5

Toán

6

Quách Văn Giang

T6

Toán

7

Nghiêm Thị Hồng Hạnh

T7

Toán

8

Võ Thị Hằng

T8

Toán

9

Thái Thị Thanh Hoa

T9

Toán

10

Nguyễn Xuân Hùng

T10

Toán

11

Bùi Văn Mạnh

T11

Toán

12

Lê Thị Ánh Nguyệt

T12

Toán

13

Nguyễn Công Tất

T13

Toán

14

Đào Phương Thảo

T14

Toán

15

Nguyễn Đắc Thắng

T15

Toán

16

Mai Xuân Thắng

T16

Toán

17

Nguyễn Tiến Trung

T17

Toán

18

Cao Thị Vân Oanh

T18

Toán

19

Đoàn Thị Lê Oanh

T19

20

Hồ Quốc Việt

HP 1

Toán

21

Hạ Vũ Anh

T20

Toán

22

Phạm Việt Dũng

T21

23

Đỗ Lệnh Đạt

T22

24

Ngô Thế Hải

T23

25

Nguyễn Hồng Hạnh

T24

26

Nguyễn Thị Lệ Hằng

T25

27

Nguyễn Công Hùng

T27

28

Trần Ninh Hoa

T28

29

Đoàn Thị Lan Hương

T29

30

Trần Văn Khải

T30

31

Ngân Văn Kỳ

T31

32

Phan Thị Yến Lan

T32

33

Vũ Thị Kim Ngần

T33

34

Trương Nam Phương

T34

Toán

35

Nguyễn Tiến Tân

T35

36

Cấn Thị Thu Thảo

T36

37

Nguyễn Trung Tuân

T37

38

Nguyễn Duy Tiến

T38

39

Hoàng Thị Xuân

T39

40

Định Thị Yến

T40

41

Chu Phương Chi

Tin 1

42

Lê Thị Thúy

Tin 2

Tin

43

Trần  Anh Tuấn

Tin 3

Tin

44

Bùi Tiến Dũng

Tin 4

45

Lê Thị Thu Hà

Tin 5

46

Trịnh Quang Hải

Tin 6

47

Nguyễn Tuấn Kiệt

Tin 7

48

Nguyễn Hoàng Long

Tin 8

49

Võ Văn Sửu

Tin 9

50

Vũ Văn Thoả

Tin 10

51

Nguyễn Thành Trung

Tin 11

52

Hoàng Thị Vân

Tin 12

 

 

 

 

53

Đặng Nguyệt Anh

V1

Văn

54

Dương Tú Anh

HP2

Văn

55

Bùi Thị Kim Ánh

V3

Văn

56

Nguyễn Thị Thanh Bình

V4

Văn

57

Khương Thị Thu Cúc

V5

Văn

58

Nguyễn Lê Dung

V6

Văn

59

Lê Thái Hoa

V7

Văn

60

Lê Thị Thanh Huyền

V8

Văn

61

Đỗ Thị Thu Hương

V9

Văn

62

Lê Thị Hương

V10

Văn

63

Nguyễn Vũ Thanh Liêm

V11

Văn

64

Trần Thị Luyến

V12

Văn

65

Vũ Hồng Nhung

V13

Văn

66

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

V14

Văn

67

Đỗ Tú Oanh

V15

Văn

68

Đặng Ngọc Phương

V16

Văn

69

Bùi Thị Hoài Thanh

V17

Văn

70

Nguyễn Thị Phương Thanh

V18

Văn

71

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

V19

Văn

72

Trần Thị Xuyến

V20

Văn

73

Cao Hải Yến

V21

Văn

74

Phạm Hải Anh

V22

75

 Trần Vân Anh

V23

76

Phạm Khánh Dung

V24

77

Nguyễn Thị Hải

V25

78

Nguyễn Thị Mỹ Hương

V26

79

Phạm Hà My

V27

80

Nguyễn Hạnh Lê

V28

81

Mang Bích Phương

V29

82

Nguyễn Thị Thủy

V30

83

Hà Thanh Thủy

V31

84

Đỗ Văn Thái

V32

85

Tường Lan Chi

V33

 

 

 

 

86

Nguyễn Văn Bắc

N1

N.ngữ

87

Bùi Ánh Dương

N2

N.ngữ

88

Bùi Hoàng Đàn

N3

N.ngữ

89

Trần Thu Giang

N4

N.ngữ

90

Bùi Mỹ Hạnh

N5

N.ngữ

91

Trịnh Minh Hằng

N6

N.ngữ

92

Trịnh Lê Hoa

N7

N.ngữ

93

Phạm Thị Bích Hồng

N8

N.ngữ

94

Đặng Diễm Hương

N9

N.ngữ

95

Lê Thị Lan Hương

N10

N.ngữ

96

Bùi Thanh Hương

N11

N.ngữ

97

Nguyễn Hương Lan

N12

98

Trần Thị Phương Lan

N13

N.ngữ

99

Vũ Tố Lan

N14

N.ngữ

100

Trần Hồng Linh

N15

N.ngữ

101

Đinh Thị Hoàng Ngân

N16

N.ngữ

102

Đặng Thị Kim Ngân

N17

N.ngữ

103

Nguyễn Thanh Nhã

N18

N.ngữ

104

 Bùi Ngọc Quyên

N19

N.ngữ

105

Nguyễn Thị Thanh Thúy

N20

N.ngữ

106

Lê Thu Thủy

N21

N.ngữ

107

Đặng Huyền Trang

N22

N.ngữ

108

Nguyễn Thị Phương Trà

N23

N.ngữ

109

Mai Thành Sơn

N24

N.ngữ

110

Đỗ Hồng Vân

N25

N.ngữ

111

Nguyễn Thị Việt

N26

N.ngữ

112

Lê Thị Oanh

HT

N.ngữ

113

Chu Kim Đức

N27

114

Lê Thu Hiền

N28

115

Nguyễn Thị Hoàng My

N29

116

Tạ Thu Trang

N30

117

Lê Thành Trung

N31

118

Hoàng Diệu Tú

N32

119

Nguyễn Lan Phương

N33

120

Trịnh Lan Anh

N34

 

Nguyễn Thu Hương

N35

 

 

 

 

121

Nguyễn Kim Dung

S1

Sử

122

Khuất Duy Dũng

S2

Sử

123

Trịnh Thị Huyền

S3

Sử

124

Nguyễn Thu Hương

S4

Sử

125

Đỗ Thị Thu Quyên

S5

Sử

126

Nguyễn Thị Nhật

S6

Sử

127

Hà Thị Thúy

S7

128

Nguyễn Đức Nghĩa

S8

129

Lê Thị Trà

S9

130

Trần Anh Phương

S10

 

 

 

 

131

Nguyễn Mạnh Hà

Đ1

Địa

132

Nguyễn Thị Thu Hà

Đ2

Địa

133

Vũ Quốc Lịch

Đ3

Địa

134

Bùi Thị Nhiệm

Đ4

Địa

135

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Đ5

Địa

136

Tạ Quỳnh Trang

Đ6

Địa

137

Mai Thị Thủy

Đ7

Địa

138

Ngô Thanh Hương

Đ8

139

Trần Thị Hoa

Đ9

140

Đinh Lê Thiên Nga

Đ10

141

Trần  Thị Ngân

Đ11

142

Nguyễn Thị Thu Ngân

Đ12

Địa

 

 

 

 

143

Trần Văn Năng

G1

GDCD

144

Ninh Hạnh Quyên

G2

GDCD

145

Đỗ Kiều Tâm

G3

GDCD

146

Trần Thị Thu Thảo

G4

GDCD

147

Chu Thị Hiên

G5

148

Nguyễn Thanh Phương

G6

 

 

 

 

149

Trần Thị An

L1

150

Lê Mạnh Cường

L2

151

Lương Thị Thùy Dương

L3

152

Phạm Vũ Bích Hằng

L4

153

Nguyễn Thùy Linh

L5

154

Nguyễn Thị Kim Oanh

L6

155

Phạm Thị Phương

L7

156

Đinh Trần Phương

L8

157

Nguyễn Xuân Quang

L9

158

Triệu Lê Quang

L10

159

Hàn Thu Thủy

L11

160

Nguyễn Đình Vinh

L12

161

Nguyễn Thị Thơm

L13

162

Nguyễn Bảo Yến

L14

163

Bùi Văn Phúc

HP 2

164

Phạm Hồng Bích

L15

165

Nguyễn Thị Cúc

L16

166

Đỗ Lệnh Điện

L17

167

Trần Quỳnh Hương

L18

168

Nguyễn Ngọc Hùng

L19

169

Trần Thị Xuân Phương

L20

170

Đặng Minh Tuấn

L21

171

 Đặng Thị Thu Hà

 Cn1

 KTCN

172

Nguyễn Văn Quảng

Cn2

KTCN

 

 

 

 

173

Nguyễn Thị Vân Anh

H1

Hóa

174

Đinh Thị Băng

H2

Hóa

175

Nguyễn Bích Hà

H3

Hóa

176

Lê Thị Ngọc Hà

H4

Hóa

177

Đào Nguyễn Thu Hà

H5

Hóa

178

Nguyễn Hồng Hải

H6

Hóa

179

Nguyễn Thị Hồng

H7

Hóa

180

Ng. Thị Thúy Hường

H8

Hóa

181

Nguyễn Thị Thu

H9

Hóa

182

Hoàng Thị Yến

H10

Hóa

183

Nguyễn Thế Anh

H11

184

Nguyễn Thị Thu Hà

H12

185

Phạm Thanh  Mai

H13

186

Lữ Ánh Ngọc

H14

187

Nguyễn Anh Tuấn

H15

188

Cao Thị Tơ

H16

 

 

 

 

189

Nguyễn Quang Anh

Sh1

Sinh

190

Bùi Thu Hà

Sh2

Sinh

191

Trần Thị Thu Hương

Sh3

Sinh

192

Nguyễn Thị Mai

Sh4

Sinh

193

Huỳnh Thị Ái Tâm

Sh5

Sinh

194

Trương Thị Thu Thủy

Sh6

Sinh

195

Mai Thị Thủy

Sh7

Sinh

196

Mai Thị Tình

Sh8

Sinh

197

Lê Thị Dung

Sh9

198

Nguyễn.T Kim Dương

Sh10

199

Vũ Thị Hiên

Sh11

200

Nguyễn Thanh Huyền

Sh12

201

Nguyễn Thị Hưởng

Sh13

202

Nguyễn Thị Kim Ngân

Sh14

 

Phạm Thị Phương Nam

Sh15

203

Đỗ Thị Vĩnh Hằng

Cn3

CN

204

Lê Khả Chiến

Td1

T. dục

205

Trần Thị Xuân Hương

Td2

206

Nguyễn Duy Tuyến

Td3

T. dục

207

Bùi Huỳnh Thân

Td4

208

Nguyễn Minh Thủy

Td5

T. dục

209

Lê Việt Anh

Td6

210

Trần Hữu Hiển

Td7

211

Trần Mạnh Hùng

Td8

T. dục

212

Nguyễn Thị Linh

Td9

213

Nguyễn Anh Tú

Td10

214

Đào Văn Tân

Td11

215

Nguyễn Xuân Tân

Td12

216

Nguyễn Văn Mạnh

QP1

QP

217

Nguyễn Văn Định

QP2

QP

218

Nguyễn Thị Thúy

QP3

QP

 

Nhạc - Họa

 

 

219

Nguyễn Kim Hạnh

Họa 1

220

Nguyễn Mỹ Hà

Họa 2

221

Nguyễn Minh Yến

Họa 3

222

Lê Hồng Hạnh

Nh1

223

Trương Thị Nghĩa

Nh2

224

Lê Anh Thư

Nh3

 

Pháp song ngữ

 

 

225