The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức nghành giáo dục tại Hà Nội

Đưa lên bởi: admin | 17/09/2012 | 4226 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 3926 /QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch số 6200/KH-SGD&ĐT ngày 15/8/2012 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo của Thành phố Hà Nội năm 2012.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo của Thành phố Hà Nội.

Nội dung thông báo trong 02 file đính kèm. (Trong đó: file chỉ tiêu có 3 sheet gồm chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trực thuộc Sở; Phóng viên Tạp chí Giáo dục Thủ đô; Kỹ sư, Kiến trúc sư Ban Quản lý dự án Sở Giáo dục và Đào tạo).

Toàn bộ chỉ tiêu của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam được cập nhật qua ảnh dưới đây:

Chỉ tiêu nhân viên

Chỉ tiêu giáo viên

Xem chi tiết và tải file đính kèm tại đây.

Lê Đức Thuận (Theo hanoi.edu)