The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về địa điểm học của TTBDVH (20/10/2010)

Đưa lên bởi: admin | 08/05/2011 | 3787 lượt xem

THÔNG BÁO

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam vẫn tiếp tục hoạt động tại trường THPT Nguyễn Trãi – số 1 Nam Cao (địa điểm cũ của trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam), lịch học các môn không thay đổi.

Xin thông báo tới các vị Phụ huynh và các em học sinh được biết.