The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo lịch học hè của TTBDVH năm học 2010 - 2011 (30/07/2010)

Đưa lên bởi: admin | 08/05/2011 | 3535 lượt xem

Trung tâm bồi dưỡng văn hoá Hà nội – Amsterdam

Websitewww.ams.liva.com.vn

Điện thoại: 043 846 3096 ( Sau lời chào bấm tiếp số 25)

*******************

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MỚI

 

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 06 năm 2010 Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa trường THPT chuyên Hà nội – Amsterdam sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập trong hè và học tiếp trong cả năm học 2010 – 2011 nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện phương pháp học tập. Các lớp sẽ do các thày cô giáo trường Hà nội –Amsterdam trực tiếp giảng dạy.

* Địa điểm học: Trường THPT chuyên Hà nội – Amsterdam

Ngoài ra, Trung tâm mở các lớp nhỏ sĩ số từ 15 – 18 học sinh, học tại phòng máy lạnh với phương pháp học cải tiến

* Thời gian làm thủ tục nhập học:

Chiều: từ 17h30 đến 18h30 (tất cả các ngày)

Chủ nhật: Sáng 7h30 – 9h30                   Chiều 16h15 – 18h15

 

LỊCH HỌC

 

Khối

Lớp

Môn học

Kí hiệu

Ca học

Phòng học

Ghi chú

3

Toán

3T1

Chủ nhật ca 1 ( 7h45 )

112

 

Văn

3V1

Chủ nhật ca 2 ( 9h30 )

112

 

4

Toán

4T1

Chủ nhật ca 1(7h45)

203

 

Văn

4V1

Chủ nhật ca 2 (9h30 )

203

 

Toán

4T2

Thứ Bảy ca 3 ( 14h30)

127

 

Văn

4V2

Thứ Bảy ca 4 ( 16h15)

127

 

Anh

4A1

Thứ  Hai ca 5 ( 18h00 )

203

 

5

Toán

5T1

Thứ 4 ca 5 (17h30) & CN ca 4 (16h15)

202

 

Văn

5V1

Thứ 4 ca 6 (19h15) & CN ca 5 (18h00)

202

 

Toán

5T2

Thứ Bảy ca 3 (14h30)

116

 

Văn

5V2

Thứ Bảy ca 4 (16h15)

116

 

Toán

5T3

Thứ 5 ca 5 (17h30) & CN ca 1 (7h45)

202

 

Văn

5V3

Thứ 5 ca 6 (19h15) & CN ca 2 (9h30)

202

 

Anh

5A1

Thứ 3 ca 5 ( 18h00 )

202

 

6

Toán

6T1

Thứ 6 ca 5 (19h40) & CN ca 4 (16h15)

203

 

Văn

6V1

Thứ 6 ca 6 (18h00) & CN ca 5 (18h00)

203

 

Anh

6A1

Thứ 3 ca 5 (18h00) &Thứ 7 ca 5 (18h00)

203

 

6L1

Thứ 3 ca 6 ( 19h40)

203

 

7

Toán

7T1

Thứ 3 ca 6(19h40) & CN ca 1 (7h45)

204

 

Văn

7V1

Thứ 3 ca 5(18h00) & CN ca 2 ( 9h30)

204

 

Anh

7A1

Thứ 4 ca 5(18h00 ) & thứ 6 ca 5 (18h00)

204

 

7L1

Thứ 4 ca 6 (19h40)

204

 

8

Toán

8T1

Thứ 3 ca 5 (18h00) & CN ca 2 ( 9h30 )

205

 

Văn

8V1

Thứ 3 ca 6 ( 19h40 ) & CN ca 1 ( 7h45 )

205

 

Anh

8A1

Thứ 2 ca 6 (19h40 ) & thứ 6 ca 6 (19h40 )

205

 

8L1

Thứ 2 ca 5 (18h00)

205

 

Hoá

8H1

Thứ 6 ca 5 ( 18h00 )

205

 

9

Toán

9T1

Thứ 4 ca 5 (18h00) & CN ca 2 ( 9h30 )

206

 

Văn

9V1

Thứ 4 ca 6 ( 19h40 ) & CN ca 1 ( 7h45 )

206

 

Toán

9T2

Thứ 5ca 6 ( 19h40 ) & CN ca 3 (14h30)

205

 

Văn

9V2

Thứ 5ca 5 (18h00) & CN ca 4 (16h15)

205

 

Anh

9A1

Thứ 3 ca 5 ( 18h00 ) & thứ 6 ca 5 ( 18h00)

206

 

9L1

Thứ 3 ca 6 ( 19h40 )

204

 

Hoá

9H1

Thứ 6 ca 6 ( 19h40)

204

 

10

Toán

10T

Thứ 5 ca 5 (18h00) & CN ca 4 (16h15)

302

 

Văn

10V

Thứ 5 ca 6 (19h40) & CN ca 5 (18h00)

302

 

Anh

10A

Thứ 3 ca 6(19h40) & thứ 6 ca 6 (19h40)

302

 

10L

Thứ 3 ca 5 (18h00 )

302

 

Hoá

10H

Thứ 2 ca 6 (19h40 )

302

 

11

Toán

11T

Thứ 5 ca 5 ( 18h00) & CN ca 5( 18h00 )

303

 

Văn

11V

Thứ 5 ca 6 ( 19h40 ) & CN ca 2 ( 9h30 )

303

 

Anh

11A

Thứ 3 ca 5 (18h00 ) & thứ 7 ca 5 ( 18h00)

303

 

11L

Thứ 4 ca 5 ( 18h00) & thứ 6 ca 5 ( 18h00)

303

 

Hoá

11H

Thứ 4 ca 6 ( 19h40 ) & thứ 6 ca 6 ( 19h40)

303

 

   

LUYỆN THI CHUYÊN

 

9

Toán

9TC1

Thứ 2 ca 5(18h00 ) & thứ 7 ca 5 (18h00)

206

 

Anh

9AC1

Thứ 5 ca 5 (18h00 ) & CN ca 4 ( 16h15)

207

 

9LC1

Thứ 4 ca 5 (18h00) & thứ 7ca 6 ( 19h40)

207

 

Hoá

9HC1

Thứ 5 ca 5 (18h00) & thứ 7ca 6 ( 19h40)

206

 

 

Các lớp vẫn tiếp tục nhận học sinh đến đăng ký

Lịch học này dùng từ trong hè và cả năm học 2010 - 2011