The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo điểm chuẩn lớp 10 chuyên trường Hà Nội - Amsterdam năm học 2012-2013

Đưa lên bởi: admin | 11/07/2012 | 7780 lượt xem

BẢNG ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2012-2013 (Kèm theo Quyết định số5690/QĐSGD&ĐT ngày11/7/2012)

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Trung

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

40,25

34,50

35,75

40,75

38,50

39,75

36,75

35,50

36,25

37,75

40,50

35,25

Theo www.hanoi.edu.vn

Tiêu điểm

Đăng bởi: webams | 27/11 | 238 lượt xem
Đăng bởi: webams | 23/11 | 525 lượt xem
Đăng bởi: webams | 21/11 | 181 lượt xem
Đăng bởi: webams | 21/11 | 495 lượt xem