Thông báo điểm chuẩn lớp 10 chuyên trường Hà Nội - Amsterdam năm học 2012-2013

Đưa lên bởi: admin | 11/07/2012 | 3872 lượt xem

BẢNG ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2012-2013 (Kèm theo Quyết định số5690/QĐSGD&ĐT ngày11/7/2012)

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Trung

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

40,25

34,50

35,75

40,75

38,50

39,75

36,75

35,50

36,25

37,75

40,50

35,25

Theo www.hanoi.edu.vn

Đọc nhiều nhất

Đăng bởi: admin | 28/09 | 10,038 lượt xem
Đăng bởi: admin | 10/07 | 8,407 lượt xem
Đăng bởi: admin | 18/06 | 6,606 lượt xem
Đăng bởi: Nguyễn Hoài Anh | 24/05 | 5,161 lượt xem