The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo điểm chuẩn lớp 10 chuyên trường Hà Nội - Amsterdam năm học 2012-2013

Đưa lên bởi: admin | 11/07/2012 | 9012 lượt xem

BẢNG ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2012-2013 (Kèm theo Quyết định số5690/QĐSGD&ĐT ngày11/7/2012)

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Trung

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

40,25

34,50

35,75

40,75

38,50

39,75

36,75

35,50

36,25

37,75

40,50

35,25

Theo www.hanoi.edu.vn