The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN VỀ HỘI THI INTEL ISEF VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “VIỆT NAM INTEL ISEF 2017” (CẤP CƠ SỞ )

Đưa lên bởi: webams | 05/05/2017 | 13675 lượt xem

Cuộc thi Khoa học và kỹ thuật Quốc tế của Intel (Intel ISEF) là hội thi khoa học dành cho học sinh phổ thông lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm vào tháng 5 tại Hoa Kỳ, với học bổng tổng trị giá hơn 4 triệu USD hàng năm. Intel ISEF là sân chơi thú vị và uy tín cho đối tượng học sinh phổ thông, là cơ hội kết nối các nhà khoa học trẻ với các nhà khoa học đã đoạt giải thưởng Nobel.

>> Dự kiến thi cấp trường Intel Isef 2017

>> Đơn đăng kí tham gia

1. Hình thức tham gia: Cá nhân hay nhóm (mỗi nhóm không quá 2 học sinh). Thí sinh dự thi trình bày sản phẩm của mình bằng tiếng Anh (nói và viết).

2. Học sinh dự thi phải là học sinh trung học và không quá 21 tuổi tính đến ngày 01/5 trước kỳ thi Intel ISEF. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một dự án với thời gian nghiên cứu tối đa trong 12 tháng liên tục từ giữa tháng 05/2017 đến tháng 5/2018.

3. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học: 22 lĩnh vực (chi tiết trong phụ lục).

4. Hội thi được diễn ra ở các cấp:

- Cấp cơ sở (cấp trường);

- Cấp thành phố (Intel HASEF);

- Cấp Quốc gia (Intel VISEF);

- Cấp Quốc tế (Intel ISEF).

Từ năm 2012, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội thi Intel ISEF cơ sở của thàng phố Hà Nội để chọn các đề tài dự thi cấp Quốc gia, Quốc tế.

5. Mục đích của Hội thi các cấp 

- Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho học sinh;

- Góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thành cho học sinh phương pháp học tập hiệu quả: Phương pháp tự học và tập nghiên cứu khoa học;

- Bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng kiến thức đã học để giải những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống;

- Giúp học sinh phương pháp nghiên cứu khoa học: Hình thành ý tưởng, đề xuất giả thuyết khoa học, giải quyết vấn đề, báo cáo kết quả;

- Qua hội thi cấp trường, nhà trường tuyển chọn các đề tài tham dự Hội thi Khoa học và Kỹ thuật cấp Thành phố, Quốc gia và Quốc tế (Intel ISEF) năm 2018 tại Hoa Kỳ.

6. Tiêu chí đánh giá:

a) Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm. 

b) Dự án kĩ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

 7. Thông tin tham khảo

Một số website tham khảo

-    Website chính thức của Intel ISEF:  http://www.societyforscience.org/isefa

-    Các quy định, thể lệ, thông tin chính thức cuộc thi Intel ISEF bằng tiếng Anh trên website của Hiệp hội Khoa học và Cộng đồng: https://student.societyforscience.org/international-rules-pre-college-science-research

http://www.intel.com/content/www/us/en/education/competitions/international-science-and-engineering-fair.html

https://www.facebook.com/INTELISEF/

 

Phụ lục:                                                                 Các lĩnh vực dự thi

 

STT

Tên nhóm lĩnh vực

Tên lĩnh vực cụ thể

        1         

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

        2         

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

        3         

Hoá sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

        4         

Y sinh và Khoa học sức khoẻ

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

        5         

Kĩ thuật y sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…

        6         

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lý tế bào; Di truyền;  Miễn dịch; Sinh học phân tử ; Sinh học thần kinh; …

        7         

Hoá học

Hoá học phân tích; Hóa học tính toán; Hóa môi trường; Hoá vô cơ; Hóa vật liệu; Hoá hữu cơ; Hoá lý; …

        8         

Sinh học tính toán và sinh tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

        9         

Khoa học trái đất và môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

      10       

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

      11       

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

      12       

Năng lượng: Vật lý

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời;  Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

      13       

Kỹ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

      14       

Kỹ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

      15       

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu Composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu từ, quang, điện tử; Vật liệu nano; Polymer;…

      16       

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

      17       

Vi sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

      18       

Vật lý và thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; Lade; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

      19       

Khoa học thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

      20       

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

      21       

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh mạng; Cơ sở dữ liệu; Ngôn ngữ lập trình; Hệ điều hành;...

      22       

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;…

 Nhóm khoa học