The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG (INTEL ISEF) 2018

Đưa lên bởi: webams | 21/05/2018 | 7652 lượt xem

Cuộc thi Khoa học và kỹ thuật Quốc tế của Intel (Intel ISEF) là hội thi khoa học dành cho học sinh phổ thông lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm vào tháng 5 tại Hoa Kỳ, với học bổng tổng trị giá hơn 4 triệu USD hàng năm. Intel ISEF là sân chơi thú vị và uy tín cho đối tượng học sinh phổ thông, là cơ hội kết nối các nhà khoa học trẻ với các nhà khoa học đã đoạt giải thưởng Nobel.

>> Mẫu đơn đăng kí tham gia Intel Isef 2018

1. Hình thức tham gia: Cá nhân hay nhóm (mỗi nhóm không quá 2 học sinh). Thí sinh dự thi trình bày sản phẩm của mình bằng tiếng Anh (nói và viết).

2. Học sinh dự thi phải là học sinh trung học từ lớp 8 đến lớp 12 và không quá 20 tuổi tính đến ngày 01/5 trước kỳ thi Intel ISEF. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một dự án với thời gian nghiên cứu tối đa trong 12 tháng liên tục và không bao gồm các nghiên cứu được thực hiện từ trước tháng 1 năm 2018

3. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học: 22 lĩnh vực (chi tiết trong phụ lục).

4. Hội thi được diễn ra ở các cấp:

- Cấp cơ sở (cấp trường);

- Cấp thành phố (Intel HaSEF);

- Cấp Quốc gia (Intel ViSEF);

- Cấp Quốc tế (Intel ISEF).

Từ năm 2012, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội thi Intel ISEF cơ sở của thành phố Hà Nội để chọn các đề tài dự thi cấp Quốc gia, Quốc tế.

5. Mục đích của Hội thi các cấp 

- Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho học sinh;

- Góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thành cho học sinh phương pháp học tập hiệu quả: Phương pháp tự học và tập nghiên cứu khoa học;

- Bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng kiến thức đã học để giải những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống;

- Giúp học sinh phương pháp nghiên cứu khoa học: Hình thành ý tưởng, đề xuất giả thuyết khoa học, giải quyết vấn đề, báo cáo kết quả;

- Qua hội thi cấp trường, nhà trường tuyển chọn các đề tài tham dự Hội thi Khoa học và Kỹ thuật cấp Thành phố, Quốc gia và Quốc tế (Intel ISEF) năm 2018 tại Hoa Kỳ.

6. Tiêu chí đánh giá:

a) Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm. 

b) Dự án kĩ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

 7. Thông tin tham khảo

Một số website tham khảo

-    Website chính thức của Intel ISEF:  http://www.societyforscience.org/isefa

-    Các quy định, thể lệ, thông tin chính thức cuộc thi Intel ISEF bằng tiếng Anh trên website của Hiệp hội Khoa học và Cộng đồng: https://student.societyforscience.org/international-rules-pre-college-science-research

http://www.intel.com/content/www/us/en/education/competitions/international-science-and-engineering-fair.html

https://www.facebook.com/INTELISEF/

 

 Ban biên tập Web