The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông tin nhanh về ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đưa lên bởi: webams | 23/06/2017 | 1871 lượt xem

THÔNG TIN NHANH VỀ NGÀY THI THỨ HAI
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
BÀI THI: KHTN, NGOẠI NGỮ
(Ngày 23/6/2017)

 

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi:

- Bài thi KHTN: 418.521;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 759.965;

Tổng số thí sinh đến dự thi:

- Bài thi Vật lí: 409.980, đạt tỷ lệ  99.49%;

- Bài thi Hóa học: 412.470 , đạt tỷ lệ 99.47%;

- Bài thi Sinh học: 398.405, đạt tỷ lệ 99.63%;

- Bài thi Ngoại Ngữ:  756.901, đạt tỷ lệ 99.60%;

Tổng số điểm thi:

- Bài KHTN: 2.168;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 2.459;

Tổng số phòng thi:

- Bài KHTN: 18.956;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 32.863;

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất: 12 thí sinh ( 0 khiển trách, 0 cảnh cáo, 12 đình chỉ thi).

Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật: 02 cán bộ.

Đánh giá chung tình hình ngày thi

Theo báo cáo của các cụm thi:

- Trên phạm vi toàn quốc thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh so với những năm trước đây. Một số địa phương có xảy ra mưa lớn cục bộ nhưng do có sự chuẩn bị từ trước, có phương án dự phòng nên các thí sinh vẫn kịp đến dự thi; công tác tổ chức thi ở tất các điểm thi diễn ra an toàn.

- Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Ngày thi thứ hai của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. 

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017

Nguồn tin: Bộ GDĐT