The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Cô Phan Hồng Anh

Đưa lên bởi: hn-ams | 09/04/2013 | 9218 lượt xem

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Cô Phan Hồng Anh

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Bằng cấp: Thạc Sỹ

4. Facebook: https://www.facebook.com/546865194

Email: honganh-c23ams@hanoiedu.vn

5. Số điện thoại liên lạc:

6. Giáo viên giảng dạy bộ môn: TOÁN

7. Thời gian học tập, giảng dạy và công tác tại trường:

Cô Phan Hồng Anh là cựu học sinh lớp Toán 1 khóa 05-08 của trường. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hà Nội, cô giảng dạy môn Toán và công tác tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm 2012 cho đến nay.