The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc nhận quyết định coi thi, chấm thi, thanh tra thi vào lớp 10

Đưa lên bởi: hn-ams | 09/06/2014 | 2058 lượt xem

Ban Giám hiệu nhà trường thông báo: Đúng 14h00 ngày 20 tháng 6 năm 2014, kính đề nghị thầy cô giáo trong toàn Hội đồng giáo dục nhà trường đến nhận quyết định coi thi, chấm thi, thanh tra thi vào lớp 10. Trân trọng.

Đọc nhiều nhất

Đăng bởi: Anhnh | 05/01 | 35,161 lượt xem
Đăng bởi: admin | 10/07 | 28,545 lượt xem
Đăng bởi: admin | 26/06 | 25,614 lượt xem
Đăng bởi: admin | 09/07 | 22,158 lượt xem
Đăng bởi: admin | 17/06 | 20,493 lượt xem