The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc nhận quyết định coi thi, chấm thi, thanh tra thi vào lớp 10

Đưa lên bởi: hn-ams | 09/06/2014 | 2465 lượt xem

Ban Giám hiệu nhà trường thông báo: Đúng 14h00 ngày 20 tháng 6 năm 2014, kính đề nghị thầy cô giáo trong toàn Hội đồng giáo dục nhà trường đến nhận quyết định coi thi, chấm thi, thanh tra thi vào lớp 10. Trân trọng.