The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào lớp 6 trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2018 - 2019

Đưa lên bởi: webams | 14/04/2019 | 5378 lượt xem

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo quy định về tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam. Năm 2019, trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ tuyển sinh kết hợp giữa sơ tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực. Học sinh muốn vào trường sẽ phải làm 3 bài kiểm tra. Nhưng trước đó phải lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển chặt chẽ.

>> Công văn số 1328/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Theo đó, năm 2019, trường sẽ tuyển sinh kết hợp giữa sơ tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực. Học sinh muốn vào trường sẽ phải làm 3 bài kiểm tra. Nhưng trước đó phải lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển ngặt nghèo. 

Cụ thể, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm của môn Toán, Tiếng Việt trong 2 năm học lớp 1 và 2 phải đạt từ 39 điểm trở lên. Tính ra, trong 4 bài kiểm tra này, chỉ có 1 bài được điểm 9; còn lại là điểm 10. Đối với năm lớp 3, tổng số các bài kiểm tra định kỳ cuối năm của 2 môn Toán, Tiếng Việt phải đạt 20 điểm, tức mỗi môn phải đạt điểm 10. Đến năm lớp 4 và 5, từng năm phải đạt điểm 10 của 4 bài kiểm tra các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý. 

Ngoài các tiêu chuẩn về 3 môn trên, học bạ của thí sinh các năm từ lớp 3 phải đạt “hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. Những thí sinh có điểm sơ tuyển từ 139 trở lên sẽ tham gia vòng 2 với 3 môn kiểm tra đánh giá năng lực là môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Mỗi môn làm bài trong thời gian 45 phút, điểm tính theo thang điểm 10, điểm lẻ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

Đặc biệt, kết quả của những cuộc thi trong thời gian học tiểu học không được xem xét ưu tiên trong quá trình xét tuyển.

 

Theo CAND