The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10

Đưa lên bởi: hn-ams | 18/02/2014 | 2591 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND Thành phố về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 14/2/2014, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 4151/QĐ-SGD&ĐT  về việc ban hành Quy định tam thời về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 đối với các Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập trên địa bàn Thành phố, nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết  tại đây

(Theo hanoi.edu.vn)