The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 chương trình song bằng năm học 2018-2019

Đưa lên bởi: webams | 02/07/2018 | 12551 lượt xem

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 chương trình thí điểm song bằng năm học 2018-2019. 

Đây là năm đầu tiên Hà Nội mở rộng chương trình song bằng tú tài đến các trường THCS trên địa bàn thành phố. 

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung cụ thể từng trường như sau: 

Ban biên tập