The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên và chương trình song bằng năm học 2018-2019

Đưa lên bởi: webams | 03/07/2018 | 18039 lượt xem

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố quyết định điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên và chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2018-2019.

>> Quyết định điểm chuẩn trúng tuyến bổ sung vào vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 song bằng tú tài

Theo đó, Sở GD-ĐT duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2018-2019 như sau:

Căn cứ vào mức điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT chuyên, trường có lớp chuyên và trường THPT có lớp 10 song bằng tú tài tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và hướng dẫn tuyển sinh của Sở GDĐT Hà Nội.

Ban biên tập