The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Khuyến khích Phụ nữ tham gia sáng tạo giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

Đưa lên bởi: webams | 01/08/2017 | 2734 lượt xem

Ngày Phụ nữ sáng tạo do Hội LHPN tổ chức năm nay gắn với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu và Luật phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích và đang tiến hành nhận đề cử các sản phẩm, sáng kiến sáng tạo từ các cá nhân, tập thể tham gia ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017 với nội dung như sau:

>> Thông báo về Ngày Phụ nữ sáng tạo

>> Đơn đăng kí sản phẩm sáng tạo

>> Mẫu xây dựng ý tưởng sáng tạo

1. Nội dung tham gia:

Các ý tưởng tham gia chương trình cần tập trung vào các chủ đề sau:

Tăng cường sự tham gia và vai trò ra quyết định của phụ nữ vào quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng.

Các hoạt động phát triển sinh kế cho phụ nữ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động trước, trong và sau nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát huy vai trò của các tổ chức, Hội phụ nữ trong giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các sản phẩm phục vụ cho nhân dân đặc biệt là phụ nữ nhằm giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Đối tượng tham gia:

Sản phẩm sáng tạo: Cá nhân là nữ, tập thể có nữ chiếm 40% trở lên hoặc tập thể do phụ nữ lãnh đạo/quản lý.

Ý tưởng sáng tạo: Áp dụng với tất cả cá nhân hoặc tập thể.

3. Tiêu chí, điều kiện lựa chọn sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

a. Lĩnh vực tham gia:

Giáo dục và Đào tạo: Các sản phẩm phục vụ dạy, học, truyền thông nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người học, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái giúp họ biết cách ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

b. Yêu cầu về sản phẩm và ý tưởng

Sản phẩm sáng tạo: Có tính sáng tạo mới hoặc cải tiến, có khả năng ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả kinh tế cao.

Ý tưởng sáng tạo: Đảm bảo có tính khả thi; có khả năng ứng dụng và nhân rộng; có ý tưởng lồng ghép giới góp phần giảm khoảng cách giới.

4. Yêu cầu về hồ sơ.

Sản phẩm và ý tưởng sáng tạo đăng ký tham gia theo mẫu 01/2017-PNST hoặc mẫu 02/2017-PNST.

Các sản phẩm không thuật tiện di chuyển có thể chụp ảnh và kèm các tư liệu mô tả về sản phẩm.

5. Tổ chức và thực hiện

a. Phòng GD&ĐT

Triển khai đến toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tổ chức lựa chọn các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo gửi tham dự.

b. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT

Tổ chức lựa chọn các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo trong đơn vị gửi tham dự.

c. Thời gian thu nhận sản phẩm và hồ sơ:

Sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo và hồ sơ nộp trước ngày 14/8/2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội qua phòng Tổ chức Cán bộ. Phòng 211 tầng 2, Số 23 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban biên tập Web